TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 11. srpna Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2010.

Pro téma měsíce vybral ČTÚ za červenec informace z Průběžné zprávy o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice. Zpráva byla vydaná 3. srpna t. r. a hodnotí především postup procesu digitalizace k polovině období předpokládaného pro přechod ze zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální a informuje, že tento proces probíhá bez závažných technických a sociálních problémů.

V této souvislosti současně ČTÚ aktualizoval informace o stavu pokrytí České republiky televizním signálem na stránkách ČTÚ http://dtv.ctu.cz/.

Dne 23. července vydal ČTÚ Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací s informacemi o základních trendech ve vývoji odvětví jako celku z pohledu regulátora a s hodnocením trhu podle jednotlivých služeb.

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci k závěru přezkumu trvání důvodů pro omezení práv v pásmu 28 GHz ve vymezené geografické oblasti Praha a zveřejnil závěry.

Pro Českou poštu, s. p. vydal ČTÚ cenové rozhodnutí s novou maximální cenou vybraných základních poštovních služeb do zahraničí.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. srpna 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2010

Soubory ke stažení
tz2411082010.pdf(80.17 KB)
Top