TISKOVÁ ZPRÁVA k historicky prvnímu zasedání představitelů národních regulačních orgánů EU v Praze

Ve dnech 28. — 29. května 2009 se poprvé v Praze, v hotelu Thália, koná zasedání ERG, kterého se zúčastní nejvyšší představitelé národních regulačních orgánů členských států EU a zástupci Evropské komise (DG INFSO a DG Competition). Hlavními tématy zasedání bude současný stav projednávání revize regulačního rámce, zřízení nového poradního orgánu BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), nový návrh doporučení Evropské komise o NGA (Next Generation Access) a rozšíření spolupráce mezi ERG a Skupinou pro politiku rádiového spektra (RSPG — Radio Spectrum Policy Group).

ERG je poradním orgánem Evropské komise v oblasti elektronických komunikací, který sdružuje národní regulační úřady všech členských států EU. Jako takový udává směr regulaci a rozvoji vnitřního trhu EU v oblasti elektronických komunikací a služeb dle evropského regulačního rámce.

Další informace o ERG naleznete na http://www.erg.eu.int/
Mezinárodní akci organizuje Český telekomunikační úřad.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27. května 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2009

Soubory ke stažení
tz2627052009.pdf(40.39 KB)
Top