TISKOVÁ ZPRÁVA Druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Dne 9. května 2011 se na Českém telekomunikačním úřadě (dále jen „Úřad“) konalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby.

Výběrová komise projednala výsledky hodnocení přihlášky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. předložené do výběrového řízení a v ní obsažené nabídky. Na základě provedeného hodnocení výběrová komise doporučila Úřadu uložení povinnosti poskytovat uvedenou službu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Závěrečnou zprávu o vyhodnocení nabídky se svým doporučením výběrová komise předala Úřadu.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. května 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2011

Soubory ke stažení
tz1711052011.pdf(77.95 KB)
Top