TISKOVÁ ZPRÁVA Doplňující informace k metodě výpočtu intenzity elektromagnetického pole podle Vyhlášky č. 22/2011 Sb.

Český telekomunikační úřad v souladu s § 3, bodem 3 vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech, podává doplňující informace k metodě šíření rádiových vln využité pro stanovení intenzity elektromagnetického pole (dále jen „intenzity“).

Metoda výpočtu intenzity pro analogové rozhlasové vysílání vychází ze závěrů konference Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce 1984, která se zabývala plánováním rozhlasového vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5–108 MHz1). Na této konferenci byla přijata dohoda Ženeva 1984, zkráceně označovaná jako GE842), jejíž součástí jsou i technická data obsahující metodu šíření elektromagnetických vln. Tato metoda odpovídá doporučení ITU-R P.370-5 platnému v dané době.
 
Pro účely výpočtu intenzity pro digitální rozhlasové vysílání se pro kmitočtové pásmo 174–230 MHz (pásmo VHF) využívá metoda výpočtu podle doporučení ITU-R P.1546-2, která byla použita v rámci regionální radiokomunikační konference ITU (RRC06) a je součástí technické Přílohy 2 závěrečných dokumentů této konference3). Stejná metoda výpočtu se proto používá i pro kmitočtové pásmo 1452–1479,5 MHz (pásmo L).

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. června 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2011

______________________________

1) Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3), Geneva, 1984.

2) REGIONAL AGREEMENT relating to the Use of the Band 87,5–108 MHz for FM Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3).

3) Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174–230 MHz and 470–862 MHz (RRC-06).

Soubory ke stažení
tz2215062011.pdf(84.02 KB)
Top