TISKOVÁ ZPRÁVA Digitální dividenda — výzva k široké diskusi

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil k veřejné diskusi informační a komunikační dokument k digitální dividendě. Úřad považuje téma za velmi významné a je přesvědčen, že do debaty o možném budoucím využití digitální dividendy, tj. spektra, které se stává dostupným přechodem na digitální vysílání, by se nepochybně měli zapojit všichni současní nebo budoucí uživatelé spektra, nebo služeb jeho prostřednictvím poskytovaných.

Záměrem Úřadu není tuto diskusi omezit jen na tento jeden dokument, ale touto veřejnou diskusí chce zahájit dlouhodobější systematický proces, který zahrne také workshopy, konference nebo další formy veřejné diskuse nad definicí cílů digitální dividendy i veřejné konzultace směřující ke konkrétním krokům ve správě radiového spektra podle budoucího vývoje přechodu na zemské digitální vysílání.

Dokument obsahuje jak shrnutí problematiky digitální dividendy, tak sadu základních otázek pro diskusi. Úřad očekává, že se k němu dotčené subjekty i veřejnost vyjádří do 19. září 2008 a že ve dnech 25. — 26. září 2008 uspořádá k danému tématu pracovní seminář.

Ing. Břetislav Janík v. r.          
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu   

Praha 8. srpna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2008

Soubory ke stažení
tz2408082008.pdf(39.63 KB)
Top