TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ snižuje hodinovou sazbu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Praha, 31. července 2013. ČTÚ oznamuje, že od 1. srpna 2013 dochází ke změně hodinové sazby při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Sazba, kterou úřad uplatňuje v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, se z 290,- Kč snižuje na 160,- Kč.

Změna vychází z nového způsobu výpočtu sazby, který zohledňuje průměrný měsíční platu zaměstnance ČTÚ a počet pracovních hodin (podle skutečnosti předchozího roku).

V roce 2012 bylo na ČTÚ podáno 40 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly především jeho činnosti v oblasti elektronických komunikací. Úhrada nákladů za poskytnuté informace činila celkem 2 336,- Kč. Vybranou částku odvedl ČTÚ do státního rozpočtu. K prvnímu pololetí tohoto roku ČTÚ obdržel 15 žádostí o informace.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. července 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2013

Soubory ke stažení
tz5831072013.pdf(102.76 KB)
Top