TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ hájí na mezinárodní úrovni budoucnost terestrického vysílání

Praha, 26. ledna 2015 – Český telekomunikační úřad jako zástupce České republiky na lednovém mezinárodním jednání jednoho z projektových týmů Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT) v Edinburghu podpořil zachování kmitočtového pásma 470 −; 694 MHz pro televizní vysílání.

Jednání se zaměřilo na přípravu pozic evropských zemí pro Světovou radiokomunikační konferenci (WRC). Jedním z důležitých bodů jednání se stala budoucnost využití kmitočtového pásma 470 −; 694 MHz po uvolnění pásma 700 MHz v rámci tzv. II. digitální dividendy. Úvahy o potenciálním jiném využití tohoto pásma, např. pro tzv. III. digitální dividendu pro mobilní služby Český telekomunikační úřad nepodpořil. Česká republika je tak jednou ze zemí, které nyní navrhují zařadit uvedené pásmo do režimu „no change“, tedy zachovat využívání tohoto pásma pro terestrické televizní vysílání.

Finální návrh za evropské státy bude vyjádřen ve Společném evropském návrhu (European Common Proposal), který bude předložen Světové radiokomunikační konferenci v listopadu 2015 v Ženevě.

Radiokomunikační konference se koná každé tři až čtyři roky. Jejím cílem je harmonizovat pravidla využívání rádiových kmitočtů v celosvětovém měřítku.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 26. ledna 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2015

Soubory ke stažení
tz0726012015.pdf(137.15 KB)
Top