TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 31. srpna 2022

Oddíl státní správy
A. Normativní část

24.    Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/08.2022-16 pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz.
25.    Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/08.2022-17 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.
26.    Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/08.2022-18 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.
27.    Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/08.2022-19 pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz.

Soubory ke stažení
Top