TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 22. srpna 2019

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452 – 1479,5 MHz
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 12. 2. 2019 a ze dne 27. 6. 2019 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top