TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 28. června 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2019-5 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání usnesení ze dne 25. 4. 2019 a příkazu ze dne 25. 4. 2019 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top