TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 15. března 2018

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
  2. Sdělení o vydání usnesení čj. ČTÚ-74 383/2017-606/VII.vyř. ze dne 29. 1. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  3. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-64 940/2017-606/VII.vyř. ze dne 6. 2. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  4. Sdělení o vydání usnesení o částečném zastavení řízení čj. ČTÚ-43 848/2017-606/VIII.vyř. ze dne 12. 2. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu ke koncovým úsekům – RADO
Soubory ke stažení
Top