TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3/2022

Oddíl státní správy
A. Normativní část

6.    Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/02.2022-3 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.
7.    Vyhlášení výběrového řízení na držitele oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 116 006

Soubory ke stažení
Top