TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 16. února 2017

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání příkazu čj. ČTÚ-89 920/2016-606/III.vyř. ze dne 4. 1. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-51 379/2016-606/IX.vyř. ze dne 9. 1. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost
  3. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz
Soubory ke stažení
Top