TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 4. prosince 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2019-8 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
Soubory ke stažení
Top