TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 9. srpna 2017

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/3a/07.2017-3, trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
  2. Opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/3b/07.2017-4, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona
Soubory ke stažení
Top