TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 19. července 2018

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
Soubory ke stažení
Top