TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 04/2020

Oddíl státní správy

A. Normativní část

4. Opatření obecné povahy - analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
5. Opatření obecné povahy - analýza trhu č. A/2/04.2020-4, trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

B. Informativní část

6. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 11. 3. 2020 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
 

Soubory ke stažení
Top