Seznam cen

Za účelem zajištění transparentnosti sazeb (cen) předkládají poskytovatelé přeshraničních služeb dodávání balíků podle článku 5 nařízení nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku národnímu regulačnímu orgánu seznam sazeb (cen) platných k 1. lednu pro 15 kategorií služeb stanovených v příloze nařízení. Tyto ceny budou následně národními regulačními orgány předány Evropské komisi, která je zveřejní na webu vyhrazeném k tomuto účelu. Spotřebitelé i podniky tak budou moci snáze získat přehled o službách dostupných na trhu a jejich cenách.

Pro poskytnutí těchto sazeb poskytovateli služeb přeshraničního dodávání balíků slouží webový portál vytvořený Evropskou komisí, pro jehož používání je dostupný uživatelský manuál.

V případě dotazů k registraci na tento portál či k jeho používání se můžete obrátit na Ing. Jitku Březinovou, Ph.D. na tel. čísle 224 004 855 nebo e-mailové adrese brezinovaj@ctu.cz.

Soubory ke stažení
Top