SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost:

umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zveřejnil záměr uložit v rámci univerzální služby povinnost – umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona.

čj. ČTÚ-96 785/2013-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top