SDĚLENÍ o zveřejnění otázek a odpovědí k výběrovému řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které bylo uveřejněno v částce 14/2011 Telekomunikačního věstníku, včetně opravy písařské chyby zveřejněné v částce 15/2011 Telekomunikačního věstníku, sděluje, že zveřejnil otázky a odpovědi k výběrovému řízení z jednání se zájemci o účast v uvedeném výběrovém řízení, které se uskutečnilo dne 21. listopadu 2011 ve 14.00 hod. v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patře.

čj. ČTÚ-99 723/2011-610/VI. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top