SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že s ohledem na konec účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-44 651/2012-610/X. vyř., po konzultaci záměru s dotčenými subjekty a na základě § 39 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronickým komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronickým komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vyhlásil výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost:

  • přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona.

Výběrové řízení je vyhlášeno dnem uveřejnění v částce 1/2015 Telekomunikačního věstníku.

čj. ČTÚ-239/2015-610/II. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top