SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/18/08.2009-13 ve věci zrušení povinností uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/18/11.2006-70

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/02.2009-5 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/18/08.2009-13, kterým se zrušují povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. REM/18/11.2006-70 společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na relevantním trhu č. 18 – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti České Radiokomunikace a.s. dne 24. 8. 2009.

ČTÚ čj. 48 633/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top