SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí

Sdělení o vydání rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II. vyř., kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů včetně přílohy.

ČTÚ čj. 20 583/2008-610/IX. vyř.

Top