SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/xx.2022-x

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že s ohledem na skutečnost, že některé z dotčených osob musely podle informací dostupných Úřadu v posledních několika dnech alokovat významnou část svých zaměstnanců přednostně na implementaci iniciativ na podporu ukrajinských občanů po invazi vojsk Ruské federace na Ukrajinu, prodloužil lhůtu pro uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. A/3/xx.2022-x do 18.3.2022.

čj. ČTÚ-9 996/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top