SDĚLENÍ o opravě písařské chyby v opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009

Český telekomunikační úřad v návaznosti na vydání opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009 (dále jen „opatření“), které bylo uveřejněno v částce 10/2011 Telekomunikačního věstníku, Oddíl státní správy, A. Normativní část, položka č. 76, sděluje, že opravuje písařskou chybu v textu opatření, kde v Článku 2 Stanovení procentních podílů výnosů plátců na celkových výnosech je v tabulce procentních podílů na straně 2 v řádku č. 45 u společnosti GTS NOVERA s.r.o. uvedeno chybné IČ: 610 58 904. Správné identifikační číslo společnosti GTS NOVERA s.r.o. je IČ: 284 92 170.

čj. ČTÚ-51 794/2011-611
odbor ekonomické regulace

Top