SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění informace „Monitorování komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby (za rok 2010)“

Informace shrnuje výsledky monitorování komerčního poskytování služeb neuložených jako povinnost v rámci univerzální služby, které jsou uvedeny v § 38 odst. 2 písm. a) až d) a g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, prováděného za rok 2010. Tato informace navazuje na zprávu o monitorování poskytování služeb neuložených jako povinnost v rámci univerzální služby vypracovanou za rok 2009.

ČTÚ čj. 31 313/2011-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top