Rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017

o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu − služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Rada ČTÚ vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-24 028/2019-610/VI. vyř. o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

Nedílnou součást rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2020.

čj. ČTÚ-24 028/2019-610/VI. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Seznam VTA 2020(146.43 KB)
Top