Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

Nedílnou součást rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2012.

čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř.

Top