Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 Zákona

Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

Nedílnou součást rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2015.

čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř.

Top