Předběžná analýza trhu mobilního backhaulu

Konečná verze Předběžné analýzy mobilního backhaulu (po veřejné konzultaci)

Veřejná konzultace k dokumentu (probíhala od 26. 2. 2018 do 26. 3. 2018)

Top