Posuzování sazeb

Na základě seznamů sazeb získaných podle článku 5 nařízení vyhodnotí následně národní regulační orgány u poskytovatelů, na které se vztahuje povinnost všeobecných (základních) služeb (v České republice je takovým poskytovatelem na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 Česká pošta, s.p. na základě rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu), zda ceny služeb nejsou nepřiměřeně vysoké. Toto hodnocení provádí národní regulační orgány podle článku 6 nařízení a v souladu s pokyny stanovenými pro tento účel Evropskou komisí.

Výsledky hodnocení zasílají národní regulační orgány do 30. června příslušného kalendářního roku Evropské komisi, která nedůvěrnou verzi tohoto hodnocení do jednoho měsíce od doručení zveřejní.

Top