POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 11. května 2022

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

13.    Vydání příležitostné poštovní známky „50. VÝROČÍ FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE“
14.    Vydání příležitostné poštovní známky „ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - 150. VÝROČÍ“

Soubory ke stažení
Top