POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 1. března 2018

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-71 342/2014-606/XLII.vyř. ze dne 26. 9. 2017, ve znění opravného rozhodnutí čj. ČTÚ-71 342/2014-606/XLVII.vyř. ze dne 10. 11. 2017, a čj. ČTÚ-71 351/2017-603 ze dne 8. 2. 2018 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licence

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „40. výročí SPACE MAIL“
  2. Vydání příležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostředky: kolesový parník Vltava“
  3. Vydání příležitostné poštovní známky „Krásy naší vlasti: Dlouhé stráně“
Soubory ke stažení
Top