POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 2. ledna 2018

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-7 312/2014-606/CIII.vyř. ze dne 22. 5. 2017 a čj. ČTÚ-34 155/2017-603 ze dne 24. 8. 2017 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licence

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostného poštovního aršíku „25. výročí vzniku České republiky“
Soubory ke stažení
Top