Financování univerzální služby

Financování univerzální služby je řešeno v ustanovení § 49 zákona o elektronických komunikacích.

Financování univerzální služby:

  • podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
  • podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Top