Evidence spojů podle VO-R

60 GHz: Webový portál k evidenci stanic v pásmu 60 GHz

Pomocí webového portálu k evidenci stanic v pásmu 60 GHz (https://60ghz.ctu.cz) se provádí oznamování využívání rádiových kmitočtů pevnými venkovními instalacemi v pásmu 60 GHz, předepsané všeobecným oprávněním č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Pro podporu snížení pravděpodobnosti vzájemného rušení je tento webový portál vybaven některými funkcionalitami, které umožňují provozovatelům stanic pro širokopásmový přenos dat optimalizovat vzájemné sdílení. Jednou z těchto funkcionalit je i tzv. „koordinační kalkulačka“, která má pro provozovatele roli indikativního nástroje při hledání vhodných podmínek vzájemné kompatibility a sdílení.

Aby bylo možné realizovat výpočet a indikaci případného vzájemného rušení (optimalizovat vzájemné sdílení), je nezbytné při ohlášení stanice ohlásit i její technické údaje. Rozsah požadovaných údajů stanovuje příslušná část všeobecného oprávnění VO-R/12.

Vzhledem k tomu, že je uvedený koordinační výpočet pouze indikativní a v praxi i tak nelze vyloučit vznik škodlivého rušení, je nezbytné s oznámením stanice současně registrovat i netechnické údaje těchto stanic, umožňující rychlou identifikaci jejich provozovatele, konkrétně pak MAC Wireless adresu nebo výrobní číslo stanice. Tyto údaje jsou nezbytné pro rychlý a efektivní zásah pracovníků kontroly elektronických komunikací, kteří budou zdroj případného rušení vyhledávat.

Oznámení využívání rádiových kmitočtů je nutno provést před zahájením jejich využívání, ne však dříve než pět pracovních dní před zahájením tohoto využívání. Pro provedení oznámení je nutné se na webovém portálu registrovat.

71−76 GHz a 81−86 GHz: Webový portál k evidenci P-P spojů

Účelem webového portálu ESD II (https://vor-kmitocty.ctu.cz) je naplnění ohlašovací povinnosti stanovené ve všeobecném oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71−76 GHz a 81−86 GHz.

Způsob ohlášení spočívá ve vyplnění předepsaného elektronického formuláře (ZFO), jeho odeslání a následném odevzdání pomocí webového portálu ESD II. Odeslaný formulář lze opakovaně stáhnout z webového portálu ESD II a provést požadované změny (např. dokončení vyplňování formuláře). Odevzdáním řádně vyplněného formuláře je pak naplněna ohlašovací povinnost stanovená ve všeobecném oprávnění.

Uživatel rovněž disponuje možností provést změny i v již odevzdaném formuláři, tj. po naplnění ohlašovací povinnosti stanovené ve všeobecném oprávnění. V takovém případě je nutné vzít na vědomí možný dopad takové změny, neboť některé změny ohlášených technických údajů, jako je např. změna vysílacího rádiového kmitočtu, mají za následek aktualizaci data zahájení využívání rádiových kmitočtů v dané lokalitě. Po změně odevzdaného formuláře je nutné provést jeho opětovné odevzdání rovněž prostřednictvím webového portálu ESD II.

Předepsaný formulář je uživateli k dispozici až po jeho přihlášení do webového portálu ESD II. Aby bylo možné provést přihlášení uživatele, je nutné být registrován, tj. disponovat přihlašovacími údaji – přihlašovacím jménem a heslem (uživatelský účet). Tyto údaje uživatel získá až po jeho registraci do webového portálu ESD II.

Top