Blokace dezinformací

Evropská komise zveřejnila na své webové stránce přehled nejčastějších otázek a příslušných odpovědí týkajících se provádění Nařízení Rady 2022/350 ze dne 1. března 2022, který doplňuje Nařízení Rady č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. O vydání tohoto nařízení ČTÚ informoval v monitorovací zprávě a následně i odbornou veřejnost adresným upozorněním. Vzhledem k tomu, že je nařízení přímo účinné a mezi povinné osoby patří i podnikatelé v elektronických komunikacích, připravil ČTÚ neformální překlad těchto návodných informací Evropské komise.

Top