ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 4. 9. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí následujících informací:

  • zda bylo se spol. Vodafone zahájeno správní řízení
  • zda bylo toto řízení již ukončeno či běží
  • zda byla společnosti Vodafone uložena správní pokuta či takové uložení hrozí a případně v jaké výši
  • zda bylo spol. Vodafone uloženo nějaké nápravné opatření (např. oznámení změn klientům dle zákona atd.) nebo zda se takové opatření předpokládá
  • zda bylo nařízeno odškodnění poškozených klientů nebo zda se předpokládá a případně jaké.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to e-mailem dne 15. 9.  2017.

čj. ČTÚ-42 543/2017-631
odbor pro oblast Praha

Soubory ke stažení
Top