ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 11. 5. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o „zdůvodnění rozhodnutí“ čj. ČTÚ-41 675/2013-631/II. vyř. – DoL ze dne 17. 12. 2014.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace ve formě předmětného příkazu, e-mailem dne 23. května 2017.

čj. ČTÚ-31 255/2017-631
odbor pro oblast Praha

Soubory ke stažení
Top