ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 11. 4. 2017 žádost o poskytnutí informace ohledně provozování bezdrátové sítě elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 2483,5–2500 MHz.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadovanou informaci dopisem dne 21. dubna 2017.

čj. ČTÚ-24 364/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top