ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 4. ledna 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se notifikace veřejné podpory v podobě úhrady čistých nákladů za rok 2013.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, ve smyslu § 14 odst. 7 písm. c) tohoto zákona žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace, a to sdělením ze dne 26. ledna 2017.

čj. ČTÚ-2 300/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top