ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 24. 10. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů týkajících se individuálních oprávnění v kmitočtovém pásmu 410–425 MHz.

Informace byly poskytnuty žadateli dopisem ze dne 2. 11. 2016 a dopisem ze dne 17. 2. 2017.

čj. ČTÚ-101 550/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top