ZVEŘEJNĚNÍ informace, poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen Úřad“) obdržel dne 15. 9. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o lustračním osvědčení a bezpečnostních prověrkách zaměstnanců odboru pro východočeskou oblast Úřadu.

Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu a žadateli bylo v požadované formě sděleno, zda dotčení zaměstnanci mají lustrační osvědčení a bezpečnostní prověrku a také, zda jsou na jejich systemizovaných místech lustrační osvědčení a bezpečnostní prověrky požadovány.

 

čj. ČTÚ-89 671/2016-601
odbor personální

Top