ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 8. 2016 žádost o zaslání kopie rozhodnutí Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o zaslání kopie rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 1. 2015, čj. ČTÚ-80 595/2013-638/II. vyř.- HuJ.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace v podobě rozhodnutí Úřadu, a to prostřednictvím datové schránky dne 19. srpna 2016.

čj. ČTÚ-80 845/2016-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top