ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. 1. 2023 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Úřad byl požádán o informaci, „kolik bylo zahájeno správních řízení a kontrol tak jak je uvedeno v [příkazu čj. ČTÚ-42 560/2022-624/I. vyř. – HeM] a kontrole tomuto příkazu předcházející“ a „jakým prokazatelným způsobem byli informováni poskytovatelé [služeb elektronických komunikací] o nutnosti zavést [do smluvních dokumentů povinnosti uložené všeobecným oprávněním VOS/1/08.2020-9]“. Dopisem ze dne 26. 1. 2023 byl žadatel v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím vyzván k upřesnění žádosti v části týkající se informace o počtu správních řízení a kontrol. Ke druhé části žádosti byla v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to dopisem ze dne 26. 1. 2023.
 

 

   čj. ČTÚ-3 725/2023-624
oddělení správních činností

 

Soubory ke stažení
Top