ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí spisového přehledu spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu pod sp. zn. ČTÚ-18 007/2022-603.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 14. 10. 2022.

                                                                                                                                                                                                       Čj. ČTÚ-44 806/2022-603

                                                                                                                                                                                                  odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
Top