ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí následujících informací:

  1. spisový přehled spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-43 204/2021-634.
  2. list č. 8 ze spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-43 204/2021-634.
  3. list č. 14 ze spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-43 204/2021-634.
  4. list č. 22 ze spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-43 204/2021-634.
  5. list č. 33 ze spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-43 204/2021-634.
  6. poslední list ze spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-43 204/2021-634.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 18. 10. 2022.
 

č.j.: ČTÚ-45 511/2022-634
                                                                            odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast

 

Soubory ke stažení
příloha 1(111.88 KB)
příloha 2(304.44 KB)
příloha 3(269.39 KB)
příloha 4(128.92 KB)
příloha 5(181.49 KB)
příloha 6(78.44 KB)
Top