ZVEŘEJNĚNÍ informace, poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad, odbor informatiky, obdržel dne 13. 4. 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, jaký software ČTÚ používá pro vedení spisové služby a o firmě, která jej poskytuje.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím systému datových schránek dne 20. dubna 2016.

čj. ČTÚ-40 640/2016-623
odbor informatiky

Soubory ke stažení
Top