ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla doručena dne 17. 8 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Úřad byl žádán o poskytnutí požádán o poskytnutí, informace o tom, kdy a jak byl navrhovatel v předmětném řízení o námitce informován o změně ceny služeb elektronických komunikací a kdy mu bude vystaven nový opravený daňový doklad.
Žádosti bylo po jejím posouzení částečně odmítnuta co do rozsahu žádosti o informaci, kdy bude vystaven opravný daňový doklad, neboť by se jednalo o vytváření nových informací, které Úřad, v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 10/1999 Sb., nemá povinnost vytvářet. Vzývající informace úřad poskytl dle § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. sdělením informace a poskytnutím kopií dokumentů.

 

ČTÚ-37 012/2022-636 
odbor pro východočeskou oblast 
 

Soubory ke stažení
Rozhodnutí(1.71 MB)
Vyjádření(622.3 KB)
Příloha(531.65 KB)
Příloha 2(130.02 KB)
Příloha 3(135.21 KB)
Top