ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. 8. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Žadatel se domáhal poskytnutí informace, zda bylo v souvislosti s jeho stížností ve věci vrácení volací jistiny řízení projednáno a případně zda již bylo vydáno rozhodnutí. Současně požádal o zaslání tohoto rozhodnutí.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli poskytnuta kopie vydaného rozhodnutí.
Žádost byla vyřízena mailovou zprávou dne 29. 8. 2022.
 

č.j. ČTÚ-39 189/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top